F32

Metanowe pole / Methane field

24.02.2008

Metanowe pole / Methane field

Zamknięte w 2004 r. wysypisko śmieci przy ulicy Garncarskiej jest obfitym żródłem metanu. Wystarczy iskra by spowodować zapalenie się gazu. Tymczasem burmistrz Marcin Pawlak, ignorując protesty mieszkańców, forsuje wybudowanie w tym miejscu stacji przekaźnikowej GSM sieci Orange z 50-metrowym masztem.

Landfill in Garncarska street, closed in 2004, is a rich methane source. A spark is enough to ignite the flammable gas. Yet, ignoring the citizens' protests, the town mayor Marcin Pawlak is pushing a construction of a base transceiver station of GSM operator Orange with a 150-feet aerial tower in this very place.