F32

Oczekiwanie / Waiting

13.02.2008

Oczekiwanie / Waiting

W jednym z lepszych punktów widokowych w okolicy, obok krzyża na Skrzynce, zebrał się mały tłumek oczekujących na rozpoczęcie pokazu sztucznych ogni podczas Dni Dobczyc 2007

At one of the better view points in the area, by the millenium cross in Skrzynka, a small crowd gathered, waiting for the fireworks show of Dobczyce Town Days 2007 to start.