2008-02-05

Raba


Raba, originally uploaded by Rrrodrigo.

Raba jest największą z rzek przepływających przez Dobczyce

Raba is the biggest river flowing through Dobczyce

Brak komentarzy: