F32

Stary kościół w Dziekanowicach / Old church in Dziekanowice

25.02.2008

Dziekanowice

Droga wojewódzka nr 964 była jesienią 2007 r. zamknięta na kilka tygodni z powodu remontu. Naprawiano m.in. przydrożny mur otaczający XII-wieczny kościół św. Mikołaja i św. Marii Magdaleny w Dziekanowicach.

The regional road 964 was closed for a few weeks in autumn 2007 due to reconstruction. The repairs included fixing the roadside wall surrounding St. Nicholas and St. Mary Magdalene church in Dziekanowice, built in 12th century.