F32

Targ / Fair

28.02.2008

Targ / Fair

Targ w Dobczycach odbywa się regulanie w co drugą środę rano na placu przy ul. Witosa

Regular bi-weekly fair in Dobczyce take place every other Wednesday morning in market place at Witosa street.