2008-02-22

Biała lokomotywa / White locomotive

Myślenice to miasto powiatowe z ambicjami. Od I wojny światowej oczekują na doprowadzenie linii kolejowej. Sprowadzono już lokomotywę ...

Myślenice is the county town with ambitions. Since World War I a railway line is expected there. A locomotive has been already purchased ...

Brak komentarzy: