2008-02-27

Poczta / Post office


Poczta / Post office, originally uploaded by Rrrodrigo.

Urząd pocztowy przy ulicy Piastowskiej. Po ponad 6 latach działalności w tym ustronnym miejscu, we wrześniu 2007 dobczycka poczta przeprowadziła się bliżej centrum, do nowej siedziby przy ulicy Parkowej 1.

Postal office in Piastowska street. After more than six year of conducting its business in this secluded location, in September 2007 the post has moved downtown, into new office in Parkowa street.

Brak komentarzy: