2008-03-23

Procesja rezurekcyjna / Resurrection procession


Resurrection procession, originally uploaded by Rrrodrigo.

Procesja rezurekcyjna na Rynku w Dobczycach, Niedziela Wielkanocna, godzina 6:46

Resurrection procession on Main street in Dobczyce, Easter Sunday, 6:46 A.M.

Brak komentarzy: