2008-03-05

Rynek / Main street


Rynek / Main street, originally uploaded by Rrrodrigo.

Skrzyżowanie Rynku i ulicy Jagiellońskiej

Crossing of Main and Jagiellońska streets

Brak komentarzy: