F32

Stacja benzynowa / Gas station

09.03.2008

Stacja benzynowa / Gas station

Stacja benzynowa firmy Polimerc przy ulicy Obwodowej została ponownie otwarta w styczniu 2008 roku po trwającej ponad 4 miesiące przebudowie, która kosztowała 2,4 mln zł. Oprócz nowego budynku i nowej nawierzchni dodano instalację do tankowania LPG i nowe, dwuścienne zbiorniki paliw. Dostawcą paliw pozostaje Orlen.

Gas station Polimerc in Obwodowa street was reopened in January 2008 after 4 months long reconstruction costing 2.4 million zloty. Besides the new pavement and station building, recent additions include LPG tanking facility, and new 2-layer gasoline tanks. The station keeps selling Orlen fuels.