2008-02-25

Stary kościół w Dziekanowicach / Old church in Dziekanowice

Droga wojewódzka nr 964 była jesienią 2007 r. zamknięta na kilka tygodni z powodu remontu. Naprawiano m.in. przydrożny mur otaczający XII-wieczny kościół św. Mikołaja i św. Marii Magdaleny w Dziekanowicach.

The regional road 964 was closed for a few weeks in autumn 2007 due to reconstruction. The repairs included fixing the roadside wall surrounding St. Nicholas and St. Mary Magdalene church in Dziekanowice, built in 12th century.

Brak komentarzy: