2008-03-03

Tablice z herbem / Coat-of-arms nameplates

Nowe tablice z nazwami ulic przyozdobione są herbem Dobczyc, przedstawiającym ściętą głowę św. Jana Chrzciciela na złotej tacy w polu czerwonym.

New street nameplates sport Dobczyce coat-of-arms: St. John's the Baptist head on golden tray against red background

Brak komentarzy: