2008-02-28

Targ / Fair


Targ / Fair, originally uploaded by Rrrodrigo.

Targ w Dobczycach odbywa się regulanie w co drugą środę rano na placu przy ul. Witosa

Regular bi-weekly fair in Dobczyce take place every other Wednesday morning in market place at Witosa street.

Brak komentarzy: