2008-04-01

Jak głęboko? / How deep?


Jak głęboko? / How deep?, originally uploaded by Rrrodrigo.

Latem 2005 ksiądz proboszcz postanowił sprawdzić jak głeboko zakorzeniona jest wiara parafian

In sommer 2005 our parson resolved on checking how deep are the roots of parishioners' faith

Brak komentarzy: