2008-12-09

Samotny jeździec / Lone rider


Lone rider, originally uploaded by Rrrodrigo.

Przejazd kosiarką po ulicy Jagiellońskiej, zapewne w poszukiwaniu miejsca, gdzie trawa jest bardziej zielona.

Lawn mower riding on Jagiellońska street, surely looking for greener grass.