F32

Samotny jeździec / Lone rider

09.12.2008

Lone rider

Przejazd kosiarką po ulicy Jagiellońskiej, zapewne w poszukiwaniu miejsca, gdzie trawa jest bardziej zielona.

Lawn mower riding on Jagiellońska street, surely looking for greener grass.