F32

Kolędnicy / Carollers

03.01.2009

Kolędnicy / Carollers

Strażacy ze Skrzynki kolędują w licznej gromadzie, z lajkonikiem, turoniem i akordeonem. Był też z nimi Żyd, wział pieniądze i gdzieś się schował.

Firemen from Skrzynka caroling in large group, with a Lajkonik, a Turoń and an accordion. There was a Jew among them as well, he vanished out of sight after taking the money.