F32

Szopka / Crib

06.01.2009

Szopka / Crib

Szopka bożonarodzeniowa w kościele pw. MB Wspomożenia Wiernych w Dobczycach

Christmas crib in Our Lady Help of Christians church in Dobczyce