F32

Zwierzyna / Game

16.01.2009

Zwierzyna / Game

Dwie sarny (Capreolus capreolus) i jeden bażant (Phasianus colchicus)

Two roe and one pheasant