2009-01-16

Zwierzyna / Game


Zwierzyna / Game, originally uploaded by Rrrodrigo.

Dwie sarny (Capreolus capreolus) i jeden bażant (Phasianus colchicus)

Two roe and one pheasant

Brak komentarzy: