2009-02-22

Dobra robota / Well done


Dobra robota / Well done, originally uploaded by Rrrodrigo.

W ramach walki z globalnem ociepleniem Konrad i Jakub zbudowali komfortowe igloo o powierzchni użytkowej 4 m2, wyposażone w 2 wejścia i naturalną wentylację.

Contributing to the fight against global warming, Konrad and Jacob have built this comfortable igloo, measuring 4 square metters of habitable area, equipped with 2 exits and natural air-conditioning.

Brak komentarzy: