F32

Tłusty Czwartek 2009 / Fat Thursday 2009

19.02.2009

Tłusty Czwartek 2009 / Fat Thursday 2009

Pączki z cukierni "Złoty Kłos" w Dobczycach polecają się jako niezawodne źródło energii niezbędnej do odśnieżania.
Żaden pączek nie doznał uszczerbku podczas pozowania do tej fotografii. Co stało się później, to zupełnie inna historia.

Donuts from "Golden Ear" confectionery in Dobczyce present themselves as reliable source of energy indispensable for clearing all that snow.
None of the donuts suffered any harm in the process of making this photograph. What happened next, is another story.

What is Fat Thursday? Read about the custom at en.wikipedia.org/wiki/Fat_Thursday.