2009-03-18

Slalom


Slalom, originally uploaded by Rrrodrigo.

Slalom jest jedynym sposobem na przejazd ulicą Witosa, gdzie przyozdabiają asfalt tej wiosny największe dziury w mieście.

Slalom is the only available method of driving on Witos street, where some biggest holes in town adorn the surface this spring.

Brak komentarzy: