2009-03-02

Stodoła / The Barn


Stodoła / The Barn, originally uploaded by Rrrodrigo.

"Stodoła" przy ulicy Witosa to popularne dobczyckie sklepowisko, nawiązujące formą do tradycyjnej małopolskiej architektury drewanianej.

"Stodoła" ("The Barn") in Dobczyce, Witos street, is a popular shopping center. Its design draws from the traditional wooden architecture of Lesser Poland.

Brak komentarzy: