F32

Krzyżyk / Little cross

10.04.2009

Krzyżyk / Little cross

Stary polski obyczaj: krzyżyki z gałązek palmowych wbijane na polach w Wielki Piątek przed świtem zapewniają urodzaj i chronią przed gradobiciem.

Old tradition in Poland: little crosses made from willow twigs (same as these used for making palms for Palm Sunday) are stuck by farmers into their fields on Good Friday before dawn, to bring good crop and protect from hail.