2009-04-18

Przywiązanie / Attachment


Przywiązanie / Attachment, originally uploaded by Rrrodrigo.

Sosny (Pinus silvestris) rosnące przed blokiem nr 1 na Osiedlu Piastowskim charakteryzują się nadzwyczaj silnym przywiązaniem do starszych osobników tego samego gatunku.

Pines (Pinus silvestris) growing in front of the apartment house number 1, Piastowskie housing estate, feature extraordinary strong bonds with older specimen.

Brak komentarzy: