F32

Zasiali górale żyto ... / Rye has been sown by highlanders ...

25.04.2009

Zasiali górale żyto ... / Rye has been sown by highlanders ...

... a rolnicy ze Skrzynki - pszenicę ozimą.

... and wheat by farmers from Skrzynka.