F32

Gołębie pocztowe / Carrier pigeons

14.05.2009

Gołębie pocztowe / Carrier pigeons

z mieszanymi uczuciami obserwują perypetie Poczty Polskiej

they watch with mixed feelings the peripeteia of Polish Post