2009-05-14

Gołębie pocztowe / Carrier pigeons

z mieszanymi uczuciami obserwują perypetie Poczty Polskiej

they watch with mixed feelings the peripeteia of Polish Post

Brak komentarzy: