2009-05-28

Głowa w słońcu, reszta w cieniu / Head in the sun, rest in the shadow

Słoń w Ogrodzie Zoologicznym w Krakowie

An elephant in Kraków Zoo

Brak komentarzy: