2009-05-03

Prawie jak na molo w Sopocie / Almost like on the Sopot pier

Oczywiście "prawie" robi wielką różnicę

Naturally "almost" makes a huge difference

Brak komentarzy: