2009-05-08

Zarabie


Zarabie, originally uploaded by Rrrodrigo.

Zarabie to część Dobczyc położona na lewym brzegu Raby

Zarabie is the part of town situated north of Raba river

Brak komentarzy: