F32

Partyzanckie tankowanie / Guerilla refueling

19.06.2009

Partyzanckie tankowanie / Guerilla refueling

Stacja benzynowa przy ulicy Partyzantów w Myślenicach

Gas station, Myślenice, Guerilla street