F32

Stara szkoła / Old school

16.06.2009

Stara szkoła / Old school

Budynek szkoły miejskiej przy ulicy Jagiellońskiej powstał w 1892 roku. We wrześniu 1939 roku był przez kilka dni siedzibą sztabu 10 Brygady Kawalerii pułkownika Maczka, a po wybudowaniu nowej szkoły przy Parkowej w latach 60-tych siedzibą polskiej filii czechosłowackiej firmy Chirana. Od kilkunastu lat w starej szkole znów uczą się dzieci (z klas 1 -3).

The building of town school in Jaggielońska street was erected in 1892. In September 1939 it has been used for a few days as the HQ of 10th Cavalry Brigade, the only Polish World War II military unit not to lose a single battle. After a new school has been built in the 60s in Parkowa street, the old one hosted the Polish branch office of medical equipment manufacturer Chirana from Czechoslovakia. Lately, for over a dozen years already, it serves the town as elementary school.