F32

Żółte kółko / Yellow circle

13.06.2009

Żółte kółko / Yellow circle

Na skrzyżowaniu Przemysłowej i Towarowej pojawiło się ostatnio tajemnicze żółte kółko ... podobnie jak na wszystkich skrzyżowaniach w mieście.

A mysterious yellow circle has appeared on the crossing of Industrial street and Cargo street recently ... and on all crossings in town likewise.