F32

Biblioteka / Library

15.07.2009

Biblioteka / Library

Siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefy Bergelówny w zmurszałym ze starości drewnianym domku przy ulicy Kilińskiego obsadzona jest najpiękniejszymi paprociami w mieście.

Józefa Bergelówna Public Municipal Library is housed in the old, rotten, wooden building in Kiliński street, flanked by the most beatiful ferns in town.