F32

Korek / Traffic jam

27.07.2009

Korek / Traffic jam

Z dawna oczekiwany remont drogi wojewódzkiej 964 jest przyczyną korków w niedzielne popołudnia

The long awaited major repairs of road 964 result in traffic jams on Sunday afternoons