2009-07-27

Korek / Traffic jam


Korek / Traffic jam, originally uploaded by Rrrodrigo.

Z dawna oczekiwany remont drogi wojewódzkiej 964 jest przyczyną korków w niedzielne popołudnia

The long awaited major repairs of road 964 result in traffic jams on Sunday afternoons

Brak komentarzy: