F32

Ognisty kwiat / Fiery flower

19.07.2009

Ognisty kwiat / Fiery flower

Pokaz sztucznych ogni na zakończenie Dni Dobczyc 2009 rozpoczął się z półtoragodzinnym opóźnieniem i trwał 5 minut.

5 minutes fireworks show during Dobczyce Town Days 2009 started 90 minutes behind the schedule.