F32

Pamiątki po powodzi / Flood reminder

12.07.2009

Pamiątki po powodzi / Flood reminder

W sobotę 22 czerwca 2009 r. Dobczyce zostały podtopione przez bardzo ulewne deszcze. Pamiątką po tej krótkotrwałej powodzi są widoczne jeszcze tu i ówdzie worki z piaskiem.

On Saturday, June 22nd 2009, Dobczyce has been flooded by extremely heavy rainfall. Sandbags left on some sidewalks still remind of that recent flash flood.