2009-06-19

Partyzanckie tankowanie / Guerilla refueling

Stacja benzynowa przy ulicy Partyzantów w Myślenicach

Gas station, Myślenice, Guerilla street

Brak komentarzy: