F32

Trafnie nazwany / Aptly named

13.07.2009

Trafnie nazwany / Aptly named

Całodobowy sklep monopolowy "Promil" przy ulicy Jagiellońskiej. Warto zwrócić uwagę nie tyle na wnętrze sklepu, ile na architekturę - jest to klasyczny dobczycki domek z przełomu XIX i XX w.: drewniany, na podmurówce z takiego samego piaskowca, z jakiego w XIV wieku za panowania króla Kazimierza Wielkiego zbudowano zamek i miejskie mury obronne. Metalowa barierka przy schodkach zupełnie tu nie pasuje, ale dla wielu klientów sklepu jest bardzo przydatna.

Liquor store "Promil" ("Per mill") in Jagiellonian street. For many the interior would be most interesting, but the house itself is a fine example of traditional local architecture from 19th and first half of 20th century: made of wood, built on foundation of the same sandstone from which the Dobczyce castle and city walls has been built in 14th century during the reign of king Casimirus the Great. The metal railing flanking the steps seems out of place, but it comes most handy for many patrons of the store.