F32

Łucznicy / Archers

08.07.2009

Łucznicy / Archers

Małopolskie Mistrzowstwa Dzieci i Młodzików w Łucznictwie. Dobczyce, 14 sierpnia 2008 r.

Małopolska Region Archery Championship for archers up to 14 years old, Dobczyce, August 14th 2008