F32

Ulica Wesoła ... / Merry street ...

12.08.2009

Ulica Wesoła ... / Merry street ...

... po remoncie będzie jeszcze weselsza

... will be even merrier after the reconstruction