2009-08-12

Ulica Wesoła ... / Merry street ...

... po remoncie będzie jeszcze weselsza

... will be even merrier after the reconstruction

Brak komentarzy: