F32

Wielkie budowy socjalizmu / Great socialist construction projects

14.08.2009

Wielkie budowy socjalizmu  / Great socialist construction projects

gimnazjum w Dobczycach

junior high school in Dobczyce