2009-08-14

Wielkie budowy socjalizmu / Great socialist construction projects

gimnazjum w Dobczycach

junior high school in Dobczyce

Brak komentarzy: