2009-09-29

Każde grabie do siebie grabią / Every rake rakes inward

jako ilustracja jednego z polskich przysłów posłużyły plastikowe grabie firmy Górka-Plastik z Poręby koło Myślenic

one of Polish proverbs, illustrated by plastic rake manufactured by Górka-Plastik company in village Poręba, Myślenice county

Brak komentarzy: