F32

A ty? Czy jesteś gotowy na zimę? / How about you? Are you prepared for winter?

23.09.2009

A ty? Czy jesteś gotowy na zimę? / How about you? Are you prepared for winter?