2009-10-23

Będzie głębiej / It will be deeper

Trwa pogłębianie rowu melioracyjnego wzdłuż ulicy Obwodowej. Podczas sierpniowej powodzi rów nie pomieścił wody która popłynęła ulicą.

The ditch along Perimeter street is being deepend. During the flood in August 2009 this ditch had overflown and water was running on the street.

Brak komentarzy: